-
 

 

Dalemans Brothers Creatieve Beeldarchiveringsproject Limburg.

>>>Fotogalerie<<<


 

Overzicht.


Dalemans Bros v.z.w. ontstond uit een concept van Jan en Gilbert Dalemans die als kunstenaars zowel bezig waren met het beoefenen van beeldende kunstdisciplines als met het creatieve proces van cinematografie.


Wij, Jan en Gilbert Dalemans, zijn momenteel actief in het veld van cross-over genres en experimentele mediakunst.


Na onze studies filmesthetiek en de analytische benadering ervan (UCLA), zochten en vonden wij een nieuw concept waarbinnen een combinatie van filmisch en beeldend creëren als grondregels voor onze artistieke discipline werden vooropgesteld


De praktische uitwerking hiervan, in de realisatie van video’s, performances en tentoonstellingen bracht ons in contact met de nodige instanties en instituten, o.a. met de Provincie Limburg die meerdere van onze projecten sinds 1995 heeft ondersteund, o.a.via een artist in residence project in Z33, Begijnhof, Hasselt.

Wij werkten aan projecten met Liliane Vertessen , KoenVanmechelen, Malou Swinnen, Turnerprize winnaar Wolfgang Tillmans.(1996-2000) en de in New York levende Belgische fotograaf Wouter Deruytter - www.wouterderuytter.com -

In 1998 werd Dalemans Brothers Studio Propaganda opgericht, een initiatief ter promotie van nomadische projecten met als meest opvallende een presentatie van beeldend werk van David Bowie en Liliane Vertessen cfr. Artikel Studio Propaganda.

Wij waren tevens curator voor de tentoonstelling “De navel van de wereld? “in Z33, Hasselt 2000.
Bijna gelijktijdig kwamen er projecten tot stand die een rechtstreeks gevolg waren van onze specifieke manier van werken.

  • “Taxi-Dancer”een stille filmstudie die wij maakten met subsidie van de filmcommissie van de Vlaamse Gemeenschap,1996, werd gerealiseerd met Favourite Films (bekend van Stijn Coninckx “Daens”) als coproducent.

  • Het fotoboek “Valentinomania “ met foto’s van de in NewYork wonende Vlaamse fotograaf Wouter Deruytter lichtte ons concept en werk toe.

  • De tentoonstelling “DIVO” werd geconcipieerd in opdracht van het Nederlands Filmmuseum te Amsterdam en vond plaats in Amsterdam en museum Palazzo Re Enzo in Bologna - Italie.1997.

  • De film “Divo”,1997, kwam tot stand met steun van het Nederlands Filmmuseum en verenigde fictie met archiefbeelden tot een nieuwe film die vervolgens geselecteerd werd voor het BBC British Shortfilmfestival te Londen, 1998 ,sectie experimentele mediakunst.

  • Ruud Visschedijk, die als adjunct –directeur van het Nederlands filmmuseum meerdere van onze projecten initieerde is momenteel directeur van het Nederlands fotomuseum te Rotterdam .

  • In 1998 en 1999 werd ons subsidie toegekend door de Commissie Beeldende Kunsten van de Vlaamse Gemeenschap.


Recent werd er ontwikkelingssubsidie toegekend door het V.A.F.(2004) voor het multimediale project “Stroomversnellingen”en productiesubsidie door het Leader+ Programma van de Europese Unie en de Vlaamse Gemeenschap((2005)


Ook voor de toekomst blijft het streven naar interdisciplinaire samenwerking rond film, filmhistoriek en beeldende kunsten primeren, met speciale aandacht voor multimediale tentoonstellingsprojecten.

Door de Kunstverein Heinsberg ,Duitsland werden wij uitgenodigd om deel te nemen aan de euregionale multimediatentoonstelling “Sprakeloos-Sprachlos” (Urmond ,Nl,sept-okt 2007).

Sinds 2005 wordt Dalemans Bros vzw erkend als culturele vereniging door de Provincie Limburg.
ANDERE TENTOONSTELLINGSPROJECTEN.


2004 :

Silver Stream”, interlimburgse expo.


2005 :

Beeldenstroom”


2007 :

Sprakeloos –Sprachlos” Nederland.


Draaiboeken” PBL, Hasselt.


2008

 

“Glocal Affairs “ november 2008 – Maastricht – 

www.glocalaffairs.eu

 zie ook:

Bijdrage L1-TV  >>> http://www.l1.nl/mediaplayer_landingpagina/_rp_links1_landing/1_true/_rp_links1_lsvideoId/1_3021032/_pid/links1

 

2009

 

 

“BEWEGENDE BEELDEN”

23 mei – 14 juni

 

“BEWEGENDE BEELDEN” is een project van D. Bros vzw dat filmisch archiveren en creëren combineert.

Vanuit een zoektocht naar oude films over Dilsen-Stokkem ontstaat een monumentale collage met inwoners uit Stokkem van 50 jaar geleden en nu.

Beelden uit heden en verleden die de toeschouwer emotioneel bewegen

 

"Bewegende Beelden" 

opent op zaterdag 23 mei om 18u 2009

in het ART4ART atelier, Sen G. Ruttenstraat 53 te Stokkem

en loopt tot en met zondag 14 juni 2009.

Tijdens de "Interlimburgse Kunst- Fietsdagen" 31 mei en 1 juni wordt aan het project

de locatie "Leemveld" in Dilsen toegevoegd.

 

 

 

“Kunst op het Hof”

10-11 en 12 juli

Locatie :  ’t Lemke te Elen

www.kvlv.be

 

 

 

 

De installatie van de Dalemans Brothers  voor “Kunst op het Hof”  heet

“Hart der Duisternis” (“Heart of Darkness”) naar de bekende Kongo-roman van Joseph Conrad.

 

 

“Hart der Duisternis” is een reflectie over het naoorlogse plattelandsleven in Vlaanderen en legt links tussen verschillende tijdsperiodes en culturen.

Aan de hand van teruggevonden filmmateriaal uit de periode 1945-1970 wordt er een beeld geschetst van de toenmalige rurale samenleving waarin natuur en religie bepalende factoren zijn.

Ook is er speciale aandacht voor de band met het koloniale Kongo, via de missiecultuur van die tijd een vanzelfsprekend lijkend onderdeel van het dagelijks bestaan in België.

Bijna elke familie telde wel een heeroom of een missiezuster in ‘onze’ Kongo.

De ontmoeting tuisen de blanke beschaving en het hart van Afrika is paradoxaal.

Naast raakvlakken vertoont ze ook confrontaties, als een strijd tussen licht en duisternis, waarbij het verleden ons een spiegel biedt voor het heden.

 

 

Plastisch uit zich dit in de projectie van vintage filmfragmenten uit België en beelden van familiefilms uit Kongo gecombineerd met foto’s en mixed-media werken.

Oogstscènes, missverkiezingen avant-la-lettre, flora en fauna tonen ons de evolutie van het naoorlogse platteland terwijl de Kongobeelden uit dezelfde tijdsperiode fungeren als een omgekeerd spiegelbeeld dat tegelijkertijd herkenbaar maar ook confronterend werkt.